TÜRKİYEM

 

 

Bas koymuşum Türkiye'min yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm

Deli sular, salkım-saçak söğütler,  

Kışlada kumandan asker öğütler,                                                                

Yaylada ata biner yiğitler,                                                                                            

Bozkurt gibi bakışına ölürüm Türkiye’m

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arîm
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm

 

 

 

Şiir: Dilaver Cebeci